Ffactorau Datblygu Pwmp Diwydiant yn Tsieina

- Sep 12, 2017 -

Mae ffactorau anffafriol y diwydiant pwmp Tsieina fel a ganlyn:

(1) mae lefel dechnegol gyffredinol y diwydiant na mentrau uwch dramor yn dal i fod yn bwlch penodol

Mae diwydiant pwmp tanddwr Tsieina, llawer o weithgynhyrchwyr, y rhan fwyaf o'r raddfa gynhyrchu yn rhy fach, mae rheolaeth helaeth, diffyg buddsoddiad ymchwil a datblygu, technoleg ac offer yn gymharol yn ôl, nid ffurfio economïau maint, ansawdd y cynnyrch a sefydlogrwydd gwael, gwrth Nid yw gallu llais yn gryf. I'r cwmni fel cynrychiolydd y diwydiant gyda nifer fach o ffynhonnau gyda busnes pwmp dan arweiniad trwy flynyddoedd o ymchwil a datblygu a chasglu ansawdd cynnyrch a lefel dechnegol yn fawr iawn, ac yn cymryd rhan weithgar yn y gystadleuaeth farchnad ryngwladol a bod â chyfran o'r farchnad benodol , mae brandiau annibynnol hefyd wedi bod i raddau helaeth O'r datblygiad, ond o gymharu â mentrau uwch dramor, mae angen gwella mentrau cynhyrchu pwmp tanddwr Tsieina ar raddfa cynhyrchu a gwerthu, lefel dechnegol a gallu arloesi ac ati.

(2) amrywiadau mewn prisiau deunydd crai a chostau llafur cynyddol

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae pris y prif ddeunyddiau crai fel gwifren enameled, taflen ddur silicon a darnau copr sydd eu hangen ar gyfer cynhyrchu pympiau tanddwrol wedi amrywio, ac mae cost y gweithlu wedi bod yn cynyddu, sydd â rhywfaint o effaith andwyol ar y datblygiad o ddiwydiant pwmp tanddwr. Mae manteision mentrau trwy welliannau technolegol a chynhyrchu ar raddfa fawr, a lleihau costau cynhyrchu yn barhaus, a chyda chydnabyddiaeth y farchnad ac ymwybyddiaeth o frand o welliant parhaus ei allu i drosglwyddo costau i'r afonydd, mae hefyd yn cynyddu, i ryw raddau, yn gallu hwyluso'r anweddolrwydd pris amryfaledd anwedd yr afon I'r pwysau.

Pwmp ISG _ copi .jpg (3) pwysau codi'r gyfradd gyfnewid RMB ar allforion

Ar hyn o bryd, mae gwneuthurwyr pwmp pellog Tsieina'n cymryd rhan weithredol yn y gystadleuaeth farchnad ryngwladol, ac mae mantais bris well yn y farchnad ryngwladol yn meddu ar gyfran o'r farchnad fwy. Ar gyfer mentrau allforio-oriented, mae allforio nwyddau yn cael ei setlo yn gyffredinol yn doler yr UD. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, parhaodd y RMB i werthfawrogi, 2011,2012 a diwedd 2013, y RMB yn erbyn doler yr Unol Daleithiau yn erbyn y flwyddyn flaenorol, yn y drefn honno, y gyfradd gwerthfawrogiad o 4.86,0.24% a gwerthfawrogiad o 3.00% o'r renminbi i rai i raddau gwanhau cost manteision pris pwmp allbwn Tsieina.


  • Alwminiwm rownd tiwb 4 Bow Bimini Top pontŵn cwch Bimini
  • Dur Di-staen 4 Clawr Top Bimini Cwch Bow
  • Mae caiacio Paddles Paddles plygu yn adrannau 2 neu 3
  • Gwisg Bywyd Ansawdd Bywyd ar gyfer Pysgota Caiac
  • Pwmp Dŵr Is-Sesiwn Pympiau Neidio Awtomatig
  • Gorchuddion Cychod Doc Dur Di-staen

Cynhyrchion cysylltiedig